ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας με Αριθμό Πρωτοκόλλου: Φ.26.2/ 3591 –  14/09/2023, προκηρύσσονται κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων που προέκυψαν για τις τάξεις Β’  και Γ’ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας.

Τάξη Β Γυμνασίου
Καλλιτεχνική κατεύθυνση Εικαστικά: 3
Καλλιτεχνική κατεύθυνση Θέατρο/Κινηματογράφος: 3
Καλλιτεχνική κατεύθυνση Χορός: 3

Τάξη Γ Γυμνασίου
Καλλιτεχνική κατεύθυνση Εικαστικά: 1
Καλλιτεχνική κατεύθυνση Θέατρο/Κινηματογράφος: 1

Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων η Τετάρτη 27η Σεπτεμβρίου 2023 από τις 09.00 π.μ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 26-09-2023 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  Αργολίδας, στο email   mail@gym-kall-.arg.sch.gr    και στο gymkallarg@sch.gr και δια ζώσης.

Πληροφορίες: Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας, τηλέφωνο  2751089283

Στο παρακάτω link μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας και να την αποστείλετε στο επισυναπτόμενο e-mail.

 https://drive.google.com/file/d/1ESWVtEfqiRONk0Jav0zkx50SamytOOoz/view?usp=sharing

Για την ύλη των εξετάσεων, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του σχολείου. 

Ο Διευθυντής

Ανδρέας Τσεκές

Πρoστατευμένο: Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος μέσα στον χρόνο και τον χώρο.

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Εισαγωγικές εξετάσεις 2023-2024

Για την εισαγωγή μαθητών/-τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (με βάση την υπ.αρ. πρωτ. 45270/Δ2/20-04-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.) οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν αίτηση από κοινού, ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου  gymkallarg@sch.gr (ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο). Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής  για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Άργολιδας (δύνανται να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο κάτοικοι από τον νομό/περιφερειακή ενότητα Αργολίδας).
Μαζί με την αίτηση/σεις υποβάλλονται:

Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/-ας μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση (κατεβάστε υπόδειγμα παρακάτω στα συνημμένα μαζί με την αίτηση).

Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα που έχει δημιουργήσει το σχολείο μας για τον σκοπό αυτό στις Φόρμες της Google ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/UwNSuebbBHPSEtLE6
(και να υποβάλλετε σε ύστερο χρόνο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Για την κατεύθυνση του Χορού επιπλέον:

Περισσότερα…

Εγγραφές-μετεγγραφές-οργάνωση σχολικής ζωής.

Η Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

H υπ’ αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργική απόφαση ρυθμίζει θέματα σχετικά με εγγραφές, μετεγγραφές φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής και της εύρρυθμης λειτουργίας των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

error

Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας; Διαδώστε την! :)