Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων -Αίτηση – Οδηγίες.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 27-09-2022, ώρα 09:00 π.μ.– 13:00 περίπου και αφορούν τις παρακάτω κενές θέσεις:

Β΄ Γυμνασίου: τρεις (3) θέσεις για την κατεύθυνση Εικαστικών και τρεις (3) θέσεις για την κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δεκτές έως Κυριακή 25/09/2022, ώρα 11:59 π.μ., και κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γίνονται επίσης δεκτές και δια ζώσης (τις εργάσιμες μέχρι τότε μέρες και ώρες) στη Δ/νση του σχολείου.

Ακολουθούν αναλυτικότερες οδηγίες.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας δέχεται μαθητές σχολείων της ΔΔΕ Αργολίδας,

Για τη συμπλήρωση και κατάθεση των αιτήσεων-δηλώσεων πρέπει:

 1. Οι γονείς να έχουν διαβάσει προσεκτικά την προκήρυξη και το ΦΕΚ λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολείων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.
 2. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα έως δύο κατευθύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κατατεθούν διαφορετικές αιτήσεις-δηλώσεις.
 3. Να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση, η οποία αναρτάται στο τέλος αυτής της ιστοσελίδα, με ευκρίνεια (είτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία που ζητούνται είτε χειρόγραφα).
 4. Να υπογράφουν και από τους δύο γονείς (εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα ή προσωρινή ή οριστική απόφαση, όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο).
 5. Να υποβάλουν, συνημμένα με την αίτηση, φωτοαντίγραφο ταυτότητας και των δύο γονέων, καθώς και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (απόδειξη λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφώνου ή νερού ή αποδεικτικό εφορίας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνομα στο αποδεικτικό πρέπει να συμφωνεί με το όνομα ενός εκ των δύο αιτούντων γονέων.
 6. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α εντάσσεται στις περιπτώσεις που μπορεί να εξεταστεί προφορικά (ν. 4823/2021, άρθρα 53 και 54), πρέπει οι γονείς να υποβάλουν την ανάλογη βεβαίωση και να δηλώσουν στην αίτηση ότι επιθυμούν να εξεταστεί ο/η υποψήφιος/α προφορικά (υπάρχει πρόβλεψη επιλογής στην αίτηση).
 7. Να σαρώσουν την αίτηση-δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτή κατά προτίμηση σε μορφή pdf, στην περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 8. Να καταθέσουν διά ζώσης όλα τα παραπάνω έγγραφα ή να αποστείλουν τα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gymkallarg@sch.gr από την Δευτέρα 19/09/2022 έως και την Κυριακή 25/09/2022 και ώρα 11:59 μ. Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου ορίου καμία αίτηση-δήλωση δε θα γίνεται δεκτή. Επίσης, καμία αίτηση-δήλωση δε θα γίνεται δεκτή, εάν δεν είναι ορθή και πλήρης. Μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και μόνο εάν είναι ορθές και πλήρεις, θα λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, είτε από τη Δ/νση του σχολείου είτε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία αποστείλατε τα αρχεία. Τον αριθμός πρωτοκόλλου είναι απαραίτητο να τον τυπώσετε και να τον φέρετε στις εξετάσεις, για να μπορεί να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ για τις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 1. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση των υποψηφίων στο σχολείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα και την πιστή τήρηση των οδηγιών.
 2. Οι μαθητές πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες τους.
 3. Οι γονείς πρέπει να εκτυπώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους έχει σταλεί, ώστε να γίνει αντιπαραβολή και επιβεβαίωση για την αποφυγή πιθανού λάθους.
 4. Δεν επιτρέπεται η κίνηση των γονέων στους χώρους που διενεργούνται εξετάσεις, καθώς και των μαθητών που έχουν τελειώσει την εξέταση
 5. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των παιδιών τους μετά την εξέταση από την πύλη του σχολείου.
 6. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των αντικειμένων των παιδιών τους.
 7. Οι γονείς και οι μαθητές προσέρχονται στο χώρο του σχολείου τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο θα είναι σε ισχύ κατά την ημέρα των εξετάσεων.
 8. Το σχολείο δε διαθέτει κυλικείο, οπότε είναι καλό τα παιδιά να έχουν εφοδιαστεί ανάλογα.
 9. Απαγορεύεται η είσοδος των μαθητών στο σχολείο με κινητά τηλέφωνα ή με μηχανές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας.
 10. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 21320/Δ2/2021 και την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 46312/Δ2/2021.
 11. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν επιδέχονται αναβαθμολόγησης ή επανεξέτασης ή άλλης δευτεροβάθμιας κρίσης (ΥΑ 21320/Δ2/2021, άρθ. 3, παρ. 2) 13. Τα γραπτά δοκίμια δεν επιστρέφονται στους μαθητές ή τους γονείς

Ο Διευθυντής και οι Καθηγητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας εύχονται κάθε επιτυχία σε όλα τα παιδιά!

Σχολιάστε

error

Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας; Διαδώστε την! :)