Αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά και όχι μονο σχολεία.


Όποιος μόνιμος συνάδελφος ενδιαφέρεται για μετάταξη ή απόσπαση (σε φορείς Καλλιτεχνικά, Μουσικά και κάθε άλλου είδους απόσπαση σε σε σχολεία ή υπηρεσίες, να παρακολουθεί την αλληλογραφία με το σχολείο του. Καθώς επίκειται η επίσημη κοινοποίηση της εγκυκλίου των αποσπάσεων επίσημα για τα όλους τους φορείς και τα Καλλιτεχνικά, Μουσικά, Εκλλησιαστικά, ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κτλ (Έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί σε διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου).
Έναρξη υποβολής αιτήσεων η 6η Απριλίου, με ημερομηνία λήξης την 20η Απριλίου.
Υπενθυμίζω και διευκρινίζω ότι οι εκπαιδευτικοί του νομού μας (γενικής ή καλλιτεχνικής παιδειας) που επιθυμούν να αποσπαστούν και να εργαστούν στο Καλλιτεχνικό ή Μουσικό Σχολείο Αργολίδας πρέπει (ή με καλύτερη διατύπωση, δύνανται) να υποβάλλουν αίτηση τώρα κεντρικά ώστε το αίτημα τους να εξεταστεί και να ικανοποιηθεί από την σχετική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας
Δείτε παρακάτω στα συνημμένα την σχετική εγκύκλιο όπως έχει πάρει ΑΔΑ και έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας στο διαδίκτυο.

Για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 και των σχετικών άλλων διατάξεων του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) απαιτείται:

 1. Αίτηση του/της υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια της σχολικής μονάδας τοποθέτησης/οργανικής θέσης μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος, στην οποία θα αναγράφονται:
  α) το αντικείμενο της απασχόλησης,
  β) ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης
  γ) πρόγραμμα (ποιες ημέρες και ώρες θα απασχολείται στο έργο ο υπάλληλος) και σύνολο ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα και
  δ) το ύψος της αμοιβής.
 3. Βεβαίωση κάθε Διευθυντή/ντριας σχολικών μονάδων υπηρέτησης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το ιδιωτικό έργο με αμοιβή που θα παρέχει ο/η υπάλληλος:
  α) δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς και το έργο του υπαλλήλου,
  β) δεν υπάρχει στη σχολική μονάδα μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται και το έχει ανάθεση ο/η εκπαιδευτικός (μόνο για εκπαιδευτικούς),
  γ) δεν έχει αρνηθεί υπερωρίες ο/η υπάλληλος κατά το τρέχον σχολικό έτος

Η σχετική άδεια θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου (εφόσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις), χωρίς τη δυνατότητα αναδρομικότητας. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία.

Στην περίπτωση της άσκησης ιδιωτικού έργου χωρίς αμοιβή, απαιτούνται τα ίδια έγγραφα απλά στη βεβαίωση του φορέα αναγράφεται ότι το έργο είναι χωρίς αμοιβή.

Σχετικά πρότυπα έγγραφα:

error

Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας; Διαδώστε την! :)