Εσωτερικός κανονισμός

Εσωτερικό κανονισμό εννοούμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν την σχολική μας ζωή. Αποτελούν προϋποθέσεις για να υλοποιείται απρόσκοπτα, ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου και να πραγματώνονται οι στόχοι του. Οι συνθήκες αυτές αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού, συνεργατικού και διδακτικού κλίματος. Στόχο έχει τη διασφάλιση της συνεργασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, ενσυναίσθηση, ανοχή και αναγνώριση.

Οι κανόνες του σχολικού κανονισμού που ακολουθούν, εναρμονισμένοι προς την Εκπαιδευτική Νομοθεσία, λαμβάνουν υπόψη με ρεαλισμό τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και δε θεωρούν τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου.

Οι κανόνες καθορίζουν το γενικό πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών και εκπαιδευτικών και η κοινή δέσμευση όλων σε αυτούς κρίνεται αναγκαία ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος μάθησης στον οποίο θα συνεργάζονται πρόθυμα, καθηγητές, μαθητές και γονείς με συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

error

Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας; Διαδώστε την! :)